Aktuellt

13 december 2018

Ett inbyggt tvivel har hjälpt mig så mycket. Jag har aldrig varit helt övertygad. Ingen modell, struktur eller metod har ännu löst problemen med våld. Vi vet en del men har mycket kvar att förstå. En politisk kamp mot våld mot kvinnor har lyft upp frågan på dagordningen. Men nu måste vi lyfta blicken och vrida perspektiven. Varje teori kan skapa sitt eget fängelse om den omgärdas av revir och territorium. Det vi har gjort blir inte mindre viktigt för att vi förnyar, förändrar och förbättrar. Jag är kunskapsintensiv och nyfiken ännu. Att utmana det jag vet och lära om, lära nytt och överge gammalt utan prestige. Mitt arbete mot våld har heller inte varit en personlig utveckling eller personligt dilemma. Det ger mig professionell distans och trygga observationer. Förlusten kan vara att jag inte har ett inifrånperspektiv och inte har ilska som drivkraft. Kanske uppfattas ilska som handlingskraftighet och trygghet i en farlig värld. Jag har heller inte trott att trygghet går att köpa i säkerhetspaket. Alla fysiska och tekniska lösningar har sina begränsningar. Jag har ju arbetat länge i faciliteter med hög säkerhet. Våld är så komplicerat, mångfacetterat och komplext. Det finns inga enkla svar. En sak vet jag. Vi är inte i närheten. Våld i nära relation är så vanligt. Ett av de största och allvarligaste problemet i världen. Vi har bara börjat. 2019 är året då så mycket kommer hända. Från vårt lilla hörn jobbar vi på med att påverka, utbilda, utmana och upplysa. Håll utkik efter nya böcker, material och samarbeten. Av hjärtat tack. Ni är min arbetsglädje. Nu tar jag fridfull ledighet med mina kära. Sköna helger till alla. God jul till er som firar. Och stort tack till er som bär Sverige när vi andra vilar. Utan er omsorg stannar allt.
Se inlägg på Facebook

13 december 2018

12 december 2018

Mitt budskap blir inte tydligare än så här. Tack för ert engagemang!
Se inlägg på Facebook

11 december 2018

Arbetar hårt inför 2019 med Victoria Valberg Ware och Susanne Fagerström. Sprakande idéer och stor kreativitet.
Se inlägg på Facebook

11 december 2018

Våld i nära relationer handlar inte om att analysera, dissikera och studera kvinnans personlighet, beteenden och behov. Våld i nära relation handlar inte om att ringa in specifika processer, konsekvenser och effekter våldet har. Kvinnorna kan inte förklara våldet. Deras beteenden är inte nycklar till varför våldet uppstår. Dessa saker hjälper oss att förstå och hantera när det ohyggliga skett. Men våld i nära relation måste någon gång bara handla om VÅLD. Så länge vi väjer, ryggar tillbaka, anpassar oss och tittar bort kommer våldet att hålla oss i sitt stadiga grepp. HINDRA, inte bara lindra. Vad är våld? Vad möjliggör våld? Hur förebygger vi våld? Hur utplånar vi våld?
Se inlägg på Facebook

10 december 2018

En kvinnas mod mitt i det ohyggliga. Stark och berörande avslutning på en givande måndag.
Se inlägg på Facebook

10 december 2018

Halvvägs med Stockholms sjukhem.
Se inlägg på Facebook

10 december 2018

Idag ger jag årets sista föreläsning om våld. Tack för era hjärtan, öron och kloka tankar. Era arbetsplatser och livssituationer ger mig inspiration.
Se inlägg på Facebook

7 december 2018

D-escalator i blickfånget.
Se inlägg på Facebook

7 december 2018

Idag lämnar jag vårt sista korrektur. I februari kommer vår bok reviderad med ett nytt kapitel. Det gläder mig att vårt arbete minskar våld. Boken heter Hot och Våld på jobbet och min författarkollega är professor och rättspsykiater Marianne Kristiansson. Heja oss och heja er!! Trevlig helg
Se inlägg på Facebook

6 december 2018

Äntligen Kolsva!
Se inlägg på Facebook

6 december 2018

Handledning på Husesta. Kärt återseende.
Se inlägg på Facebook

5 december 2018

Kvällsföreläsning. Tack för värmen, skratten och allvaret. Ni gör skillnad på Vision Omsorg.
Se inlägg på Facebook

5 december 2018

Idag ser jag fram emot att besöka Vision Omsorg för att tala om våld, stressreducering och vår nya VR-teknik D-escalator. Imorgon är det äntligen Kolsva på programmet och årets sista föreläsning för Anhöriga. Väl mött!
Se inlägg på Facebook

4 december 2018

Uppskattad Anhörigföreläsning förra veckan Göteborg. Ni är min arbetsglädje ❤️
Se inlägg på Facebook

4 december 2018

Jag försöker tänka att de inte är skeppsbrutna. Att våldet, övergreppen, hånet och föraktet inte trasat sönder barndom, självkänsla och integritet. Jag försöker tänka att vi ska räcka till för att bistå den skändade, traumatiserade mamman. Att vi på riktigt ska ge henne precis allt det där hon behöver av omsorg, avlastning, upprättelse och frid. Att hennes lilla familj ska få allt det vi professionella kan uppbåda. Som små öar i deras stormande hav. Våldet är inte över förrän frid råder.
Se inlägg på Facebook

4 december 2018

Under 2018 har vi rekryterat fyra nya handledare. Jag känner mig stolt över att de valt att arbeta hos oss. Särskilt hedrad känner jag mig över de seniora handledare som befinner sig i åldersspannet över 55. Enastående att få använda deras livserfarenhet och breda yrkeskunnande i handledning och rådgivning. Viktigt att skapa arbetsplatser där alla ryms! Varmt välkomna kollegor.
Se inlägg på Facebook

3 december 2018

Idag ser jag fram emot att föreläsa om Makt, Hot och Våld i patientläkarrelationen vid Karolinska institutet och sedan delta i terminens andra podcast. Idag möter jag KRAMI som gör en spännande podd. Terminen börjar lida mot sitt slut och jag börja sammanfatta ett fantastiskt år. www.mariabauer.com
Se inlägg på Facebook

2 december 2018

Civilkurage. Alla kan göra något men alla kan inte bedöma, bemöta och hantera våld. Någon frågar mig om man ska ringa på en bostad där det kanske pågår våld. Jag känner mig oerhört tveksam. Det viktigaste för att kunna bemöta våld är att kunna informera sig om läget för att riskbedöma och fatta rätt beslut. Det farligaste kan inträffa när vi besöker okända platser. Hembesök och insatser i hemmet är således mycket riskfyllt arbete i vissa fall. Att då rekommendera grannar att ringa på kan vara riskfyllt. Häromdagen var jag trött när jag med snabba steg skyndade mot mitt tåg. Jag hör en pappa och dotter bråka intensivt och plötsligt blir flickan mycket ledsen och pappan ordentligt aggressiv. Jag ställer mig nära intill för att se vad som pågår och om jag behöver hjälpa till. Jag ställer mig så nära att både pappa och hans dotter märker min närvaro. Det är obehagligt och svårt, men jag står där nära. Flickan ska med samma tåg som jag och jag sätter mig nära henne för att fortsätta undersöka och förstå. Far hon illa, gick pappa över gränsen, mår hon dåligt? Civilkurage är viktigt och att våga se. Men jag är oerhört tränad och erfaren. Jag har otaliga timmar med förövare och våldsutsatta. Jag har utbildat och handlett över 140 000 medarbetare i ämnet våld och angränsande områden. Jag kan läsa signaler och hantera svåra utmanande situationer. Ja till och med pågående våld. Jag har arbetat länge med våldsamma personer och vet vad våld är och gör. Därför kan jag också hantera känslor, reflexer och reaktioner inom mig. Det ger mig trygghet och självkontroll för att hantera svåra situationer som jag möter som civil. Vi har många som är långt mycket skickligare än jag men jag tror inte att jag skulle rekommendera alla civila att försöka bemöta och hantera våld. När vi ringer på någons dörr utmanar vi och träder in i någons komfortzon. Är den personen/personerna redan aggressiv kan detta leda till en upptrappning och eskalerande våld. Det betyder förstås inte att vi inte ska göra något. Men vi måste vara försiktiga och noggranna när vi närmar oss en potentiellt farlig situation samtidigt som vi är modiga och starka.
Se inlägg på Facebook

1 december 2018

Förr ett år sedan föreläste jag i judgde Hirsch specialdomstol i Queens i NYC. En speciell dag. Idag känner jag eftervärmen av ert engagemang i mitt arbete mot våld. Vi ger oss aldrig!
Se inlägg på Facebook

30 november 2018

VÅLD I NÄRA RELATION – VI HAR KNAPPT BÖRJAT Stora delar av myndighetssverige fortsätter att titta med bara ena ögat. De försöker åstadkomma något men bara halva spelplanen är upplyst. De väljer att inte se hela bilden på grund av rädsla, okunskap och redan upptrampade stigar som är för smala. För mig är det obegripligt hur vissa sjukdomar sägs påverka hela karaktären, livsstilen och samtliga livsområden och hur våldsamma beteenden inte tycks ha någon betydelse alls. Det finns flera skäl till att man inte söker hjälp och vård när man lider av en beroendesjukdom. En viktig orsak är att man blir nedvärderad som människa – jag har en dålig karaktär som dricker för mycket, jag borde veta bättre och handla annorlunda, varför inte bara sluta med alkoholen eller drogen. Men så skulle man aldrig säga om någon annan sjukdom – du är en dålig människa för att du har astma eller diabetes! Stigmatiseringen som befäster skammen runt beroendesjukdomar är fortfarande hämmande, kränkande och felaktig. När vi talar om våld eller våldsamma beteenden däremot så fungerar det inte på samma sätt. Att någon använder våld verkar inte ha samma effekt på hur man ser på den personen, tvärtom kan man lätt bortse ifrån någons våldshandling. Han (vilket det oftast handlar om) är en god far, en god medarbetare och god vän trots att han har varit våldsam och begått övergrepp. Våldet är en parantes som inte angår övriga livet. Även det är felaktigt. Våld är ju ingen sjukdom utan en riktad handling som allvarligt kränker, skrämmer och skadar. Vi tilltalar fortfarande inte våldet. Vi väjer för våldet och riktar blicken åt fel håll, av rädsla och av okunskap. Så fort vi talar om den våldsutsattas beteenden i samma mening som vi talar om våld flyttar vi fokus och vidmakthåller våldsamma strukturer. Vi talar för lite om vad våld skapar i professionella system. Hur svårt det är att bemöta, hantera och förstå våldets vidd och konsekvenser. Hur vi påverkas och utmanas av våld. Våld i nära relation skadar och traumatiserar den eller de våldsutsatta, familjer och anhöriga. Våld är mycket allvarligt, mycket svårt och kräver mycket träning för att bemöta och förstå. Framför allt krävs det träning att inte anpassa sig efter våldets premisser. Då kanske vi äntligen skulle kunna tala om barnperspektiv på riktigt. Att rikta ljuset på den som slår, kränker, våldtar och kontrollerar kräver kunskap, beslutsamhet och mod.
Se inlägg på Facebook

30 november 2018

Tack för att ni lyssnar ❤️
Se inlägg på Facebook

29 november 2018

Vilken resa, vilket år med Töreboda kommun. Stort tack för förtroendet, för varma möten och för stort engagemang i det svåra ämnet VÅLD i nära relation. Idag ger jag min sista föreläsning.
Se inlägg på Facebook

28 november 2018

”Röda rosor för att du talar med så stor kärlek” Varmt tack för ikväll. Ni är min arbetsglädje.
Se inlägg på Facebook

28 november 2018

En favoritkänsla. Jag talar strax om anhörigas dilemman. Hatten av för Sveriges 1,3 miljoner modiga, uthålliga och starka anhöriga. Ni är viktigast i våra klienters liv.
Se inlägg på Facebook

28 november 2018

En annan höjdpunkt nästa vecka är att ge föreläsningen ”Makt, hot, våld i patient-läkarrelationen”. För ST-läkare i allmänmedicin vid Karolinska institutet.
Se inlägg på Facebook

28 november 2018

Samverkande projekt som arbetar tvärprofessionellt för att bistå medmänniskor är det bästa jag vet. Det finns så mycket att vinna på att arbeta tillsammans och samtidigt. KRAMI är en sådan verksamhet. Nästa vecka deltar jag i deras Podcast. Det ser jag fram emot!
Se inlägg på Facebook

27 november 2018

www.cve.se #samlingmotvbe Mycket intressant dag.
Se inlägg på Facebook

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå