Aktuellt

20 juni 2019

Filminspelning idag.
Se inlägg på Facebook

19 juni 2019

Efter en intensiv vår med hårt arbete är vi oerhört stolta över vår VR-simulator D-escalator som skapats av vårt startup-bolag Framvik AB. Idag fick vi fantastisk bekräftelse där vi vann priset Årets SörmX bolag. Stort tack till Region Sörmland, Create Business Incubator och Sörmlands Sparbank. Priset delades ut i Landshövdingen av Sörmlands, Liselott Hagberg, vackra trädgård.
Se inlägg på Facebook

19 juni 2019

Sommarmingel hos landshövdingen i Sörmland. Fantastisk avslutning på två dagar med Framvik AB.
Se inlägg på Facebook

18 juni 2019

”Dear Maria Bauer. Im so impresssed by your work. Violence prevention in VR will truly change the perception of threats and violence. Best of luck.”
Se inlägg på Facebook

18 juni 2019

Framvik AB är på plats. Två dagar intensivt arbete med vårt D-escalator.
Se inlägg på Facebook

18 juni 2019

En nominering till internationellt fredsarbete värmer. Tack för förtroendet!
Se inlägg på Facebook

17 juni 2019

Mitt viktigaste varför. I Almedalen tar vi sats. Välkomna 1/7
Se inlägg på Facebook

17 juni 2019

Någon flyttade mållinjen lite just i år. Idag möter jag medarbetare som arbetar i en simhall. Just i en sådan miljö kan medarbetarna få hantera komplexa dilemman som berör integritet, samspel och gränsöverskridande gäster. Sedan ska jag spendera några dagar som i Sörmland där vi bland annat är inbjudna till landshövdingen för att presentera vårt VR-projekt. Under våren har Framvik deltagit i SörmX och detta känns som en fantastisk avslutning. Dagen innan midsommar är det dags för filminspelning där jag deltar som expert på bemötande. Och så fortsatta förberedelser inför 1/7 i Almedalen.
Se inlägg på Facebook

16 juni 2019

När jag läser om Socialstyrelsens sammanställning får jag anledning att presentera vår medarrangör och talare i Almedalen. Axel Fors är kriminolog och socionom och har ägnat mångårigt arbete åt våldsprevention. Axel har haft flera uppdrag vid Socialstyrelsen och specifikt utrett våld i nära relationsfrågan utifrån ett regeringsuppdrag. Axel har även varit anställd vid Kriminalvårdens särskilda FOU-enhet/Centrum för Våldsprevention och där arbetat med forskning, utvärdering och utveckling tillsammans med bland annat professor Niklas Långström och framlidne professor Martin Grann. Innan Axel lämnade statliga uppdrag prövade han även på utredningsarbetet som social forensisk utredare vid Rättsmedicinalverket. Axel har en ovärderlig kompetens som medarbetare i Maria Bauer AB och är grundare och VD för Framvik AB. Idag arbetar Axel med utveckling av världsunik VR-teknik för att minska våld. I Almedalen presenterar Axel denna teknik och ett scenario som ska öka kunskapen om våld, stress och trauma. https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-jamforelser/socialtjanst/vald-i-nara-relationer/
Se inlägg på Facebook

16 juni 2019

Den här helgen sponsrar vi en fantastisk idrottsskola för 161 barn. Hatten av för Sveriges alla engagerade tränare och föräldrar som lägger grunden för god hälsa och goda värderingar hos så många barn.
Se inlägg på Facebook

15 juni 2019

Cecilia Ander kommer till Almedalen för att tala om våld. Hennes erfarenheter är skrämmande och mycket komplexa. På gränsen till utmattning förväntas hon, liksom många, skydda sig själv och sina barn. Våldet, eftervåldet och samhällets otillräcklighet. Hur den våldsutsattas föräldraförmågor granskas hårdare än våldsutövarens av de myndigheter som förväntas hjälpa till och stötta i den akuta krisen. Kom gärna och lyssna på vår paneldiskussion om våld i nära relation i Almedalen den 1/7.
Se inlägg på Facebook

14 juni 2019

Liv. Leva. Överleva. Makalösa Kristina Loveby. Vilken stark och viktig bok du skrivit som bekräftar så mycket av det jag vill förändra. Tack för ditt mod och ork att dela med dig och hjälpa så många.
Se inlägg på Facebook

14 juni 2019

Obruten kedja av värme från er. Av hjärtat tack. Ni är min arbetsglädje ❤️
Se inlägg på Facebook

13 juni 2019

Ord som värmer.
Se inlägg på Facebook

12 juni 2019

Jag tänker på samtalen i häktet och på anstalterna där man ibland kunde ana ensamheten, sorgen och vilsenheten även bakom den mest kriminella livsstilen. Allt som oftast var barriärer för höga och revirgränser för skarpa för att vi verkligen skulle mötas. Kriminalvårdstjänstemannen och klienten. Men någon gång ibland. Ett medmänskligt samtal bortom uniform och klientkläder. Toni Tuunainen bok ”Jag var Sveriges jagade rånare” tar mig tillbaka till lärorika år som Vårdare och Klientinspektör. Vår förståelse av utanförskap, kriminalitet och beroendesjukdom är bitvis lika. Nästan märkligt att det kan vara så. Tonis röst är viktig för det inifrånperspektiv vi alla behöver. Det blir ett intressant samtal i Almedalen. Där kommer Toni berätta om allt våld han bevittnat som barn och som ung kriminell men också det våld han själv har använt. Välkommen Toni och hatten av för din resa bort från kriminalitet. Du tar idag ansvar för det lidande du haft och det lidande du skapat. Genom det blir du en förebild.
Se inlägg på Facebook

11 juni 2019

Stolt över mina fantastiska medarbetare Birgitta, Ulla, Anne, Axel och Derya som jobbar hårt med att få ihop höstens handledningsschema. Under hösten handleder vi ca 80 grupper 💚
Se inlägg på Facebook

11 juni 2019

Tidningen Dalabygden.
Se inlägg på Facebook

11 juni 2019

När några väntat länge på att jag ska komma.
Se inlägg på Facebook

10 juni 2019

I officiella programmet.
Se inlägg på Facebook

10 juni 2019

Imorgon ser jag fram emot att möta Stockholms stads medarbetare vid Nytorgsverkstan.
Se inlägg på Facebook

9 juni 2019

Fantastiska nyheter. En av rättsväsendets viktigaste aktörer provar D-escalator som kompletterande utbildning för sina medarbetare. Eskalerande, hotfulla situationer är mycket utmanade. Att fatta beslut under stark stress med bristfällig information kräver mycket träning, kunskap och självkännedom. Konflikthantering i VR. Stressreducerande bemötande i VR. För hållbara arbetsplatser och trygga medarbetare.
Se inlägg på Facebook

8 juni 2019

Nu ramlar utvärderingarna in. Alltid värdefullt. Här från en föreläsning jag gav vid en ST-kurs på Karolinska Institutet.
Se inlägg på Facebook

7 juni 2019

Boken Hot och Våld på Jobbet kom i andra utgåva tidigare i år. 2020 kommer min nästa bok om våld. Då kommer jag fördjupa mig i området som benämns som våld i nära relation. Under sommaren och hösten pågår en intensiv kartläggning och inläsning. Finns det något ni tycker jag borde ta del av får ni gärna skicka tips till mig. Tack för stöd. Ni är min arbetsglädje!
Se inlägg på Facebook

6 juni 2019

En av mina varför: Någon berättade för mig om skulden hon kände för att hon inte vågat. Inte vågat säga ifrån till eller anmäla sin svåger som slog hennes syster så ofta. Systern dog så småningom av skadorna, av den psykiska smärtan och av tabletterna som krävdes för att överleva varje dag. Jag känner inte igen mig i den skulden. Jag har alltid gripit in. Alltid sagt till, stoppat och fysiskt gått emellan. Däremellan har jag ägnat hela mitt yrkesliv till att minska utanförskap, stigma och våld. För mig har det inte varit möjligt att väja, ducka och se bort. Jag sätter varje dag ord på vad våld gör och hur vi kan synliggöra konsekvenserna av våld. Det har varit ett mödosamt arbete som mött mycket motstånd men mest av allt tystnad. Lite som den tysta fientlighet som ledande företrädare inom våldsfrågan visar oss som inte håller med om den vedertagna tolkning som presenteras. En ovilja att samtala, reflektera högt och lösa problem tillsammans. De slutna rummen i det offentliga har alltid intresserat mig. Hur oliktänkande, kritik och ifrågasättande inte släpps fram. Inte bara vissa organisationer, kunskapscentrum och personer behövs. Vi är många, många andra som vill hjälpa till. Om och om igen hör jag om samma brutala dilemma. Adressen är röjd och den våldsutsatta kvinnan måste bryta upp, fly och leta efter nya gömställen. Jag kommer inte bort ifrån tanken hur fel detta är. Jag lyssnar på poddar, program om våldsutsatta. Jag läser rapporter, forskning och böcker. Och så tycker jag ändå att vi är så långt ifrån. Som att det är lättare att fördjupa sig i kvinnans lidanden, uppbrottsfaser, normalisering och trauman istället för att på allvar hantera, begränsa och utplåna förekomsten av våld. När kommer fokus på allvar riktas mot den som utövar våld. När jag arbetade med kvinnojourerna såg jag många medsystrar skapar nya beroendrerelationer. Våldsutsatta möter törstande medsystrar och bekräftelse blir den nya traumatiska bindningen. Ibland ser jag samman hungrande bekräftelse hos utbildare, influensers och andra som lyfter frågan om våld. De kan inte skilja på sin egen berättelse och andras behov. Men bekräftelse och beundran lämnar tomrum och hjälper inte den våldsutsatta. Det är en så enkel grupp att bli upphöjd av. Ingen är så bra på bekräftelse, anpassning och beroende som den våldsutsatta. De är ju så nödställda och i djup vanmakt. Jag vet det eftersom jag mött så många medsystrar. Kanske höll jag till och med på att bli en innan jag hejade mig och förstod på det här sättet kan jag inte hjälpa. Ingen våldsutsatt ska skyddas av en medsyster. Det ska samhället och professionella göra. Jag känner sådan respekt över varje frivillig rörelse som lyft frågor tillsammans med ideologisk övertygelse. Kraften i det volontära är enorm. Men det räcker inte till. Kvinnorna lämnas, överges i månader, år i det destruktiva. Vi har räddat deras liv. Men den traumatiska smärtan, ensamheten och våldet fortsätter att bryta ner, isolera och hämma. Därför att inte bearbetning, behandling och praktiskt stöd tar vid omedelbart. Därför måste jourerna stängas och ett annat slags skydd träda in. Skyddet av våldsutsatta är hopplöst och omodernt. Av samma skäl som att inte barnhemmen, ambulansflyget, missbruksvården inte kan bygga på ideologisk grund och frivilliga krafter längre. Detta helt enkelt för att vi måste kunna ställa tydliga krav på rättssäkerhet, evidensbaserad kunskap, bemötande och professionellt omhändertagande. Moderna och tvärvetenskapliga perspektiv på våldet konsekvenser ställer höga och omfattande krav på samhället. Dessa kan inte tillgodoses av en kvinnojour enbart. Ett viktigt motiv är förstås att insatser och metoder bör vara jämlika och rättvist fördelade. Så är inte fallet då stöd och omhändertagande skiljer sig oerhört kommuner emellan. Frivilliga organisationer behövs och beskrivs ofta som avantgarde till sociala reformer som institutionaliseras. Detta har ofta skett utan större motsättningar. Men just i området våld i nära relation verkar motståndet, revir och tolkningsföreträde sitta särkilt fast. Samma gränslöshet som jag ser hos medsystrar vid kvinnojourer ser jag hos många professionella. De bär egna trauman och agerar hjälpare utifrån aggression och rädsla. Tillslut går det inte att skilja det professionella arbetet från den ideella kvinnokampen. Området våld i nära relation omgärdas av revir, fientlighet och rädsla. Inte vem som helst får uttala sig om mäns våld mot kvinnor. Men allt som är slutet, stängt och otillgängligt kommer att falla. Som alla slutna rum till slut gör. Och då kan ett fredsbete mot våld i nära relation ta vid. Där alla får vara med. Jag tycker att frågan har tagits som gisslan och det är inte de utsatta till hjälp. Om någon eller några tycker sig ha ensamrätt att företräda och uttalar sig om en fråga kommer många perspektiv saknas. En så svårt och komplex fråga som våld i nära relation kan i längden inte bäras av det frivilliga arbetet. Både resurser och evidensbaserad kunskap måste till för att göra verklig skillnad. Jag tror att skulden vi känner är en viktig drivkraft. Skulden att så många dagligen möter en kvinna som är våldsutsatt och vet men ändå inte vågar. Det är en rättvis skuld som vilar på oss alla till våldet är utplånat. Samhällets tystnad är varje gång du inte agerar. Vi är varandras samhälle, ansvar och skydd. Så gör något åt din skuld, din tystnad och ditt ansvar om du kan. Kräv något som kostar. Var modig. Kräv förändringar som på allvar stoppar våldet och var den förändring som krävs. Varje dag. Varje dag. Välkomna till vårt event i Almedalen 1 juli.
Se inlägg på Facebook

5 juni 2019

Varmt välkomna till vårt sprängfyllda och livsviktiga event i Almedalen. Den 1 juli presenterar vi nya nya möjligheter i arbetet mot våld i nära relation. Då är det också release för vårt världsunika VR-scenario i D-escalator om barn som bevittnar våld. Jag är stolt över förnyat förtroende hos Sveriges bästa förlag Studentlitteratur AB. Min nästa bok kommer just att utmana de vedertagna arbetet mot våld i nära relation och vara en genomgripande översikt, handbok och förnyelse. Länk till programmet: https://magnetevent.se/Event/maria-bauer-utmanar-det-vedertagna---nu-ar-det-dags-for-ett-paradigmskifte-i-arbetet-mot-vald--29756/
Se inlägg på Facebook

4 juni 2019

Jag säger. Du är värdefull. För mig spelar det ingen roll hur du tar dig fram, vem du älskar eller var dina rötter ryckts upp och slagit rot på nytt. De mänskliga uttrycken är oändliga och det som må vara hinder, tyngder och barriärer i ditt liv hindrar inte oss. För mig är du värdefull. Din erfarenhet och ditt livsperspektiv lämnar avtryck. Jag kommunicerar ständigt och jämt med anhöriga och hjälpsökande inom vård och omsorg. Jag möter nästan dagligen våldsutsatta och ganska ofta våldsutövare. Jag möter alla er medarbetare, chefer och politiker som bär, formar och utvecklar offentlig sektor. Oavsett. Du är värdefull. Och alla som engagerar er extra. Som inte kan leva utan att bidra. Som jag. Ni ideella, ni frivilliga, ni volontärer. Ni är viktiga. Själv föddes jag i djupaste fattigdom och utanförskap. Någon gjorde mig värdefull och gav mig en röst. Mitt arbete är inte att vara någons annans röst utan att berätta att alla har en röst. Under eftermiddagen presenterar vårt bidrag till fredliga och inkluderande samhällen genom vårt program i Almedalen. Håll utkik och varmt välkomna!
Se inlägg på Facebook

3 juni 2019

Lite kvar. Stockholms stad, Uppsala kommun, LO och några uppdrag hos rättsväsendet... Men snart är det sommarledigt. Vilken fantastisk termin!
Se inlägg på Facebook

3 juni 2019

Till hösten hälsar vi er välkomna till nya lokaler på Södermalm i Stockholm.
Se inlägg på Facebook

2 juni 2019

Du kommer nära. Du beskriver situationer inifrån utan att du upplevt dem. Unik enkelhet. Jag är fortfarande så berörd av dina ord
Se inlägg på Facebook

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida OK vill du läsa vidare om vår GDRP här