Tjänster

Sveriges främsta föreläsare i bemötande av hot och våld

Oavsett om det handlar om utbildning, handledning eller rådgivning så kan företaget anpassa utformningen efter de önskemål som beställaren har.

Handledning

Handledning är viktigt för att kvalitetssäkra kompetens- och organisationsutveckling. Det är ett sätt att måna om kvaliteten i arbetet med människor med särskilda behov. Handledningen bedrivs vanligen i grupp men Maria erbjuder även enskild handledning där deltagaren får arbeta mer intensivt…
Läs mer

Utbildning

Maria utbildar ofta om bemötande av hot och våld, konflikthantering, våldsprevention, självskador, psykisk ohälsa, psykiatri mm. Utifrån lång och bred erfarenhet av psykologiskt behandlings- och bedömningsarbete utformar hon utbildningar för personal inom vård och omsorg samt säkerhetsyrken och ped…
Läs mer

Chefsutbildning

Maria har stor kunskap om arbetsplatser, arbetsmiljö och betydelsen av chefers professionella ledarskap. Arbetsplatsen ställer stora krav på den enskildes förmåga att hantera konflikter, kommunicera med kollegor och ledning. Ibland kan det vara svårt att våga utmana gamla föreställningar och vedert…
Läs mer

Rådgivning

Förutom handledning och utbildning arbetar Maria också som rådgivande konsult. Privata företag, myndigheter och frivilligorganisationer har anlitat Maria för att få råd i till exempel komplicerade personalärenden eller långvariga tvister. Maria har också tagit uppdrag som gäller konsekvensanalyser …
Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida OK vill du läsa vidare om vår GDRP här