Mindfulness

Mindfulness, balans på jobbet och i vardagen

Vi ger kursen i första hand så som den beskrivs nedan men vi anpassar den också efter de behov som finns på just er arbetsplats.

Kursen syftar till att du ska få verktyg att lättare hantera stress, smärta, sjukdom, utmaningar och krav i arbetslivet. Vi vill ge dig möjlighet att göra något för dig själv, som bara du kan göra.

Ny forskning visar att vår hjärna kan tränas med mindfulness så att vi förblir fokuserade och lugna mitt i den stormiga och stressiga miljö som vår arbetsdag ibland kan vara.Mindfulness på jobbet gynnar både individen och företaget: stressnivåerna sjunker, sjukskrivningarna blir färre, effektiviteten ökar, kreativiteten och innovationsförmågan förstärks.
I kursen varvas teori med praktiska övningar och innefattar:

  • Hur kan tankar, känslor och förnimmelser skapa stress
  • Hur kan vi bli medvetna om våra signaler på stress
  • Medveten närvaro: ett verktyg för att reducera stress
  • Verktyg för att prioritera det som är viktigt i vardagen
  • Medkänsla: med dig själv och andra
  • Mindfulness meditation
  • Kroppscanning
  • Enkel yoga
  • Reflektioner i grupp

För mer information kontakta Axel Fors, axel@mariabauer.com

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida OK vill du läsa vidare om vår GDRP här