Handledning

Handledning är viktigt för att kvalitetssäkra kompetens- och organisationsutveckling.

Det är ett sätt att måna om kvaliteten i arbetet med människor med särskilda behov.
Handledningen bedrivs vanligen i grupp men Maria erbjuder även enskild handledning där deltagaren får arbeta mer intensivt med sin egen yrkesroll och självkännedom. Det är främst ledare inom olika verksamheter som söker individuell handledning.

Processhandledning kan syfta till att göra personalgrupper mer medvetna om det egna arbetslagets kommunikation, attityder och kulturer. I handledningssituationen ges möjlighet att reflektera över kommunikation och samarbete samt att hantera konflikter i en respektfull och trygg miljö. Handledaren belyser flera uppfattningar i gruppen och hjälper varje deltagare att från sitt eget perspektiv förstå helheten, grupprocesser och sin egen roll. Återkommande element i den här typen av handledning är självkännedom, etik, förhållningssätt och professionellt bemötande.

Ärendehandledning/pedagogisk handledning utgår från ett fall där handledaren får en patient eller klient föredragen och bidrar med psykiatrisk och beteendevetenskapliga perspektiv och verktyg. Oftast är den handledning Maria bedriver en kombination av båda dessa. Gruppen formar innehåll och behov tillsammans med uppdragsgivaren.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida OK vill du läsa vidare om vår GDRP här