Chefsutbildning

Maria har stor kunskap om arbetsplatser, arbetsmiljö och betydelsen av chefers professionella ledarskap. Arbetsplatsen ställer stora krav på den enskildes förmåga att hantera konflikter, kommunicera med kollegor och ledning. Ibland kan det vara svårt att våga utmana gamla föreställningar och vedertagna sanningar.

Maria har tagit fram en utbildning för chefer där hon varvar specifika arbetsplatsfrågor, övningar och teori på ett utvecklande sätt. Utbildningen är till för dig som arbetar som chef inom vård, omsorg, socialtjänst, ungdomsvård, psykiatri etc. och som vill bli bra på att förebygga konflikter och att få medarbetare att arbeta åt samma håll. Kursdeltagaren får konkreta redskap om bemötande, förhållningssätt, metoder och konflikthantering som de själva sedan kan använda på sin arbetsplats. Utbildningen tar bland annat upp följande:

Vad gör jag när konflikt uppstår?

  • Hur förmår jag gruppen att samarbeta konstruktivt?
  • Stress, kris och sorg i arbetslaget.
  • Hur får jag mina medarbetare att fokusera på uppdraget?
  • Hur förebygger jag en konflikt?
  • Vad gör jag när jag känner mig ensam i min yrkesroll?
  • Kan jag öva på det svåra samtalet?
  • Hur undviker jag osunda allianser med mina medarbetare?
  • Förhållningssätt, privat, personlig och professionell.
  • Hur motiverar jag personalgruppen?

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida OK vill du läsa vidare om vår GDRP här