Balans i vardagen

– en helg för anhöriga

Ta hand om dig själv! För din skull och för dina närståendes skull!
Alla människor har utmaningar och krav i vardagen. Har man en
närstående som är i behov av särskilt stöd, kan utmaningarna vara ännu större.

Maria Bauer erbjuder en helg för anhöriga på temat:Balans i vardagen
Du som deltar kommer att få lära dig mer om stress, psykisk ohälsa, forskning om hjärnan samt få en introduktion till mindfulness och stresshantering. Dessa två dagar syftar till att främja din hälsa i vardagen. Att vara anhörig kan ibland innebära utsatthet och ensamhet, att man förlorar rollen som barn, förälder eller make/maka och istället blir vårdare på heltid. Under dessa dagar kommer även sorg och sorgbearbetning ingå i diskussionerna.

Aktiviteterna grundar sig på praktik och teori, baserad på Jon KabatZinns program Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR, och på Acceptance and commitmenttherapy, ACT.

För mer information kontakta Axel Fors, axel@mariabauer.com

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida OK vill du läsa vidare om vår GDRP här