ACT

att reducera stress och främja hälsa – En kurs för chefer

Som chef är det mycket att hålla reda på och du ställs dagligen inför nya utmaningar. Detta kan göra att vardagen känns splittrad och stressig. Men det går att förebygga stress och att hitta strategier för att hantera svårigheterna i vardagen.

ACT – Att reducera stress och främja hälsa ger dig som deltagare förhållningssätt att hantera den stress som är ofrånkomlig när vi lever vårt dagliga liv. Kursen baseras på kunskap från forskning inom den psykologiska inriktningen ”Acceptance and CommitmentTherapy”.

Modellen är en svensk omarbetning av ”ACT at work” som visat goda resultat i både England och Sverige. De som genomgått kursen har sänkt arbetsrelaterad stress och ökat sin generella psykiska hälsa.(Bond &Bunce 2000 och 2003).

För mer information kontakta Axel Fors, axel@mariabauer.com

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida OK vill du läsa vidare om vår GDRP här